Všeobecné obchodní podmínky

1. Následující obchodní podmínky platí pro všechny kupní smlouvy a z nich
vyplývající a s nimi související právní vztahy mezi společností
GRAFOSALE CZ, spol. s r.o. (dále také jen „prodávající“) a jejími zákazníky.
Prodávající odchylné obchodní podmínky zákazníka výslovně odmítá. Zákazník
odesláním objednávky, popř. uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím tyto
obchodní podmínky přijímá. Jakékoli odchylky od těchto obchodních podmínek
vyžadují ke své platnosti výslovné písemné potvrzení prodávajícího.

2. Veškeré nabídky jsou určeny pouze pro podnikatele (fyzické i právnické
osoby). Dodávka zboží do velkoobchodu nebo výše uvedeným zákazníkům,
kteří by zvažovali, resp. zamýšleli jeho další prodej, je vyloučena. Ceny
uvedené v katalogu jsou bez zákonné DPH. Prodávající si vyhrazuje právo
objednávku zákazníka zčásti nebo zcela odmítnout. Množstevní ceny a ceny
za jednotlivé sady platí dle položky, barvy a provedení zboží. Dodání bude
realizováno pouze na území České a Slovenské republiky.

3. Pokud by dodané zboží vykazovalo zjevné vady, mezi které patří i poškození
způsobené dopravou, reklamuje zákazník takové vady ihned vůči prodávajícímu
nebo pracovníkovi dopravce, který zboží dodává. Ohledně všech jiných vad,
které se na zboží vyskytnou během záruční doby, platí dle výběru zákazníka
zákonné nároky na dodání chybějícího zboží, na odstranění ostatních vad nebo
na slevu z kupní ceny, jakož i – jedná-li se o podstatné vady – nároky na
dodání náhradního nebo chybějícího zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny,
na opravu zboží, jsou-li vady opravitelné nebo na odstoupení od smlouvy.
Nepodstatné odlišnosti dodaného zboží od zobrazených výrobků jsou technicky
podmíněny a nepovažují se proto za vadu. Prodávající zákazníkům poskytuje
na zboží záruku v délce 24 měsíců. Tato záruka se nevztahuje na škody nebo
poruchy, které vznikly nesprávnou obsluhou nebo použitím, užitím nepřiměřené
síly nebo přirozeným opotřebením. Pokud nebude možno některé objednané
zboží dodat nebo dodat v čas, bude prodávající zákazníka neodkladně
informovat a případně obdržené plnění zákazníkovi bezodkladně vrátí.

4. Všechny v katalogu uvedené ceny jsou platné od 20. 08. 2006.

5. Možnosti platby za zboží jsou následující:
- na dobírku - zboží zaplatíte při převzetí,
- předem - převodem na náš účet (po obdržení objednávky vám bude zaslána
 
zálohová faktrua),
- hotovostně při osobním odběru.
Při zasílání zboží je připočítáno poštovné a balné a faktura je přibalena ke zboží.

6. Dodací podmínky :
zboží je vyexpedováno z našeho skladu nejpozději do tří týdnů od zpracování objednávky.
Při platbě převodem bude zboží distribuováno po přijetí příslušné částky na náš účet.
Dodané zboží zůstává až do zaplacení veškerých vzniklých pohledávek
z kupní smlouvy vlastnictvím prodávajícího.

7. Zákazník - fyzická osoba uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováváním jeho osobních
údajů, a to jména, příjmení, obchodní firmy, bydliště, popř. adresy provozovny, IČ, DIČ
a čísla bankovního účtu. Účelem zpracování osobních údajů je uzavření kupní smlouvy
a plnění povinností z ní, využití informací k reklamním, statistickým a marketingovým
účelům, jakož i nabídka obchodu a služeb prodávajícím. Osobní údaje bude prodávající
zpracovávat sám. Data budou zpracovávána elektronicky po dobu, po kterou bude
prodávající vyvíjet svou podnikatelskou činnost v České republice. Zákazník má právo
a přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, právo na opravu nesprávně
uvedených osobních údajů, právo na ochranu svého soukromého a osobního života
a právo na zpracovávání svých osobních údajů v souladu s právním řádem České
republiky. Zákazník má právo požádat prodávajícího o vysvětlení a popř. odstranění
protiprávního stavu. Poskytnutí osobních údajů prodávajícímu je dobrovolné.
S veškerými osobními údaji bude zásadně nakládáno jako s důvěrnými a v souladu
s právním řádem České republiky. Osobní údaje nezbytné pro realizaci kupní
smlouvy budou uchovávány a v rámci vyřízení objednávky rovněž zpřístupněny
participujícím obchodním partnerům. Při zpracování dat budou v souladu se zákonnými
ustanoveními plně respektována práva zákazníka. Zákazník může s výše popsaným
užitím a / nebo zpracováním a / nebo předáváním a / nebo zpřístupněním jeho
osobních údajů kdykoli písemným sdělením prodávajícímu vyslovit nesouhlas.
Po obdržení nesouhlasu zákazníka nebude prodávající, dále dotčené údaje užívat
a zpracovávat

8. Místně příslušným soudem prvního stupně je okresní nebo krajský soud příslušný pro Brno.